Gradnja samostana i crkve u Kraljevoj Sutjesci 1890-1909 (II dio)

Prema Ljetopisu nepoznatog pisca uvrštenom u Dodatak rukopisa fra Mate Mikića, Arkiva III, Sutjeska 1854, str 565-590. Za suvremeno čitanje ispustivši neke dijelove i dodavši odgovarajuće naslove priredio fra Bernardin Matić (†)

Rušenje i detaljan opis starog samostana

Godina 1889: Novi je gvadijan fra Franjo Komadanović ujedno i novi “praefectus fabricae”. On se svojski zalaže za buduću gradnju. Platismo za drugi plan 150 forinti, pošto onaj plan sačinjen za Bistrik nije mogao poslužiti za Sutjesku.

29 kolovoza 1889, eksprovincijal o. Andrić reče sv. Misu “pro incolumitate operariorum et in gratiarum actionem pro beneficiis in vetere monasterio susceptis per Praecursorem ejus”

Počesmo rušiti istog dana stari manastir koji je bio dug 18 m 60 cm, a zid visok 8 m; širina hodnika 2 m 55 cm; dužina soba 4 m 70 cm, širina 3 m 30 cm a visina 2 m. Debljina zida na prvom spratu 70 cm a u prizemnih soba 80 cm. Ovaj je samostan bio na dva sprata. U prizemlju je bila blagovaonica, kuhinja, konoba, soba za poslužitelje. Na prvom spratu, sve pod klauzurom, bile su sobe za svećenike. Povrh ovoga bio je drugi sprat: ovdje i na tavanu bile su sobe za đake i lekture. Pravi zid je bio samo u prizemnim sobama i u prvom spratu; u drugom spratu bio je pleter oblije- pljen. Zidanog dimnjaka ne bijaše u cijelom samostanu, nego su zimi ložili drveni ugalj u kaminu, pošto drva nisu mogli ložiti bez dimnjaka. Jedino u kuhinji su drva gorjela, a ona je bila opskrbljena dimnjakom poširokim.

Da je samostan bio ovako jadan, uzrokom je bilo tursko progonstvo. Turci, naime, nisu dali graditi drukčije. Zidovi su zidani malim kamenjem tako da najveći kamen u prvom spratu nije težio više od 10 kg i većinom su bili kao jabuke. Samo prizemni zid je imao veće kamenje. U sobama je pod bio ukovan drvenim klinima, ali majstorski da se to opaziti nije moglo. Vrata na Provincijalatu i Gvardijanatu bila su izrezbarena.

U Gvardijanatu nađosmo drvenu škrinju s dvije brave, koja se nije mogla vaditi iz zida. Bila je, na našu žalost, prazna i otvorena. Škrinja je bila ugrađena u mali ormar, a taj je imao poklopac s bravom. Bio je oblijepljen malterom a po malteru daske, tako da nitko od nas nije znao za tu škrinju i tu spravu.

Na zidu od Gaja bla je upisana godina 1629 s križem, a na prizemnom zidu od Trstionice bosančicom: “Učinismo plot 1 maja 1704”.

Kada je tursko progonstvo jenjalo, godine 1833, ovom starom samostanu nadodan je, od istoka, još jedan trakt dug 17 m 80 cm, i tako je cijeli samostan bio dug 31 m 40 cm. Taj novi trak je bio urađen vrlo lijep i prostran, sa zidanim dimnjakom i velikim sobama, ali je ovaj isti gvardijan godine 1881 sobe preinačio i umanjo kako bi se mogli svi smjestiti u sobe kad se bio graditi novi. Tako se i smjestismo.

Da se spomenuti trakt mogao izgraditi, biskup fra Rafo Barišić obratio se austrijskom cesaru Franji I, a ovaj turskom caru u Carigradu pa tako fratri dobiše ferman da im je slobodno graditi. Tu gradnju učini fra Stjepan Marjanović, godine 1833.

Gradnja novog samostana

Godina 1890: Dana 14 travnja počesmo kopati zemlju za temelje u vrtu niže starog samostana, tako da će se sav novi samostan moći smjestiti do zidina staroga.

Dne 16 travnja 1890, dođe u službenu vizitu provincijalov delegat fra Stjepan Ikić, definitor. Njega zamoli gvardijan, fra Franjo Komadanović, da on odmah bez svečanosti blagoslovi temeljni kamen od Trstionice, dok se nije obrušila iskopana zemlja; i on to učini 19 travnja. Onaj drugi temeljni kamen od strane Gaja svečano će se blagoslovit kasnije, kad se pozovu braća iz drugih samostana.

Tako je i bilo: Dne 13 svibnja pozvana su braća iz cijele Provincije. Provincijal se zatekao bolestan pa je delegirao fra Domina Andrića.

Svečani obred blagoslova odvijao se ovako: Fra Domin je obukao kotu i pluvijal, fra Pavo Semunović i fra Danijel Ban obukli su kote. Jedan ministrant nosio je križ a dvojica čirake, a jedan misnik svetu vodicu. Sva samostanska zajednica s gostima krenula je kroz crkvu u procesiji te ispod crkve dođe na mjesto gdje će se staviti kamen. Tu se najprije pročita povelja, ispisana na pergameni, u kojoj je ubilježen dan i godina kad se kamen stavlja. Upisano je ime pape Leona XIII, cara Franje Josipa i dr. Ova se pergamena lijepo smotana stavila u bocu, zapečatila španskim voskom i stavila u izdubljen kamen. Još je stavljen jedan austrijski srebrenjak i jedan turski novac te medalja s likom Leona XIII. Zatim udubinu zatvoriše poklopcem i zališe betonom. Dok se to radilo, o fra Stjepan Ikić izreče govor o postanku i povijesti sutješkog samostana. Puk je pažljivo slušao stojeći iznad gornjeg jarka i donjeg zida koji je bio već iznad zemlje. Tada započe i molitveni dio obreda: Ispjevasmo psalam “nisi Dominus aedificaverit domum” u koralnom petom tonu. Zatim pjevači otpjevaše antifonu sv Ivana Krstitelja s odgovarajućim otpjevom i oracijom. Zatim svećenik-blagoslovitelj otpjeva molitvu blagoslova iz obrednika. Poškropivši vodicom i okadivši turibulom, još baci malo kreča na kamen, izgovarajući: “In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. To isto učiniše i svi prisutni svećenici. Najzad majstori namjestiše kamen na ugao iskopanog jarka.

Dana 24 svibnja 1890 majstori počeše zidati taj gornji zid, dok je donji bio već oko dva metra iznad zemlje pa su uz njega stavljali skele. Radilo se uporedo i sa srednjim zidom i poprečnim zidovima za sobe. Među zidarima bilo je 13 Dalmatinaca, a 10-ak naših župljana radilo je na drvenoj građi. Jedan palir nadgleda zidarske a drugi tesarske radove. Fra Franjo Komadanović nadgleda sve.

Temelji su donjeg zida ukopani tri i po metra u zemlju a gornji dva i po metra. Cjelokupna visina do krova treba da bude 20 m. Kroz zidove provedeni su kanali koji će svoditi vodu iz česmi i slijevnjaka u mračnu prostoriju (kameru) ispod zahoda.

Podrumi se nadsvođuju sedrom pa je to osiguranje od požara; isto će se učiniti i s tavanom. Zacrtane su 21 sobe, ali u prizemlju su dvije preokrenute u refektoriju pa će ih biti 19 i refoktorija.

Vanjski su zidovi ozidani do 17 listopada.

Dana 13 prosinca stavljen je krov na samostan i dozidani nutarnji zidovi od soba.

Godine 1891, majstori počeše malterisati novi manastir.

Ujedno nadsvodiše kanal od mračne sobe podrumske prostorije do rijeke. Načinili su i dva otvora (šahta) na kanalu za čišćenje, jedan odmah uza zid a drugi dva metra niže; njih su prekrili pločom i iznad toga zemljom.

Ostale gradnje

Iste godine 1891, počeše radovi na vodovodu, olovnim cijevima, od izvora Urve kroz Gaj do u samostanske trijemove. Proveden je istim prokopom kojim je voda bila provedena tomrucima do u samostansko dvorište.

Godine 1892, dana 15 lipnja postavljene su slavine za pitku vodu na hodnicima samostana. Te godine podignut je zid ispod šetališta i provedena cesta od Čatića sve do pred samostan.

Na dan 20 srpnja uselila se samostanska zajednica u novosagrađeni samostan. No to je samo prvi dio – prostorije za svećenike.

Godine 1894, porušena je “Nova građa” starog samostana, tojest onaj dio u kojem je stanovala samostanska zajednica za vrijeme gradnje. S tim je počela gradnja drugog dijela novog samostana koji je predviđen za đake, studente i učitelje. (Kasnije je tu bio novicijat). Taj dio je dovršen 1896.

Uporedo s tom gradnjom građen je i treći dio, tojest kuća na kat – za veš- kuhinju (sudarnicu), sobe za poslugu i eventualno bolnicu za braću kojima ustreba posluživanje i ženskih osoba. (To je sada kuća za Čč. Ss)

Godine 1897, na svetkovinu sv. Ivana Krstitelja, obavljen je svečani blagoslov novog samostana. To je također detaljno opisano u Ljetopisu, što se ovdje ispušta.

Treći dio slijedi OVDJE.

133 thoughts on “Gradnja samostana i crkve u Kraljevoj Sutjesci 1890-1909 (II dio)

 • 30. studenoga 2022. at 4:16
  Permalink

  I was looking for another article by chance and found your article totosite I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

 • 30. siječnja 2023. at 22:42
  Permalink

  levitra fosamax lawsuit Mr Milroy added that some mobile phone carriers had also been offering pre paid data plans, allowing consumers in these markets to limit their bills while using features such as email and mobile applications, which had also helped attract new customers clomid reviews

 • 2. veljače 2023. at 12:30
  Permalink

  2008 Sep 1; 26 25 4151 9 buy lasix canada 5 times more often than nonmicrosurgical testis sperm extraction, and testis sperm extraction was 2 times more likely to succeed when compared to testicular aspiration

 • 2. veljače 2023. at 12:52
  Permalink

  Without it, the uterine lining will not adequately thicken and implantation will not take place buy cialis online with prescription What you need to understand is that what I would suggest to someone is based off of two things

 • 3. veljače 2023. at 22:18
  Permalink

  9 months for HER2 positive and HER2 negative patients who received trastuzumab as first line treatment, respectively, while the median TTP was 15 cialis daily Normal vs Abnormal Nipple Discharge

 • 12. veljače 2023. at 10:12
  Permalink

  Very well written! Thank you for sharing your thoughts. This is an article that highlights important points related to the topicgreat website, thanks for all the tips! wishing you more and more success!Hi,This is a really good article for us. keep it up, it’s suggesting from me, if you are creating video content on this article then it will be very helpful for you. if you are interested please our website checks it thank you so much.

 • 13. veljače 2023. at 18:29
  Permalink

  What filler won’t help with is pigmentation. If your dark circles are actually caused by darker pigment in your skin, filler will only accentuate them. Not sure how to tell? Hold a mirror and look up so that bright overhead lighting hits you directly. If the shadow disappears, your dark circle is caused by a hollow. If the color is still there, it’s pigment. The Mini Under Eye procedure is a one-appointment treatment that uses 1 syringe of Voluma to the midface and 1 syringe of Restylane-L to the under eyes. The Midface Rejuvenation package uses 2 Voluma and 2 Restylane-L syringes divided into 2 treatments. The mini procedure targets bags and dark circles under the eyes, whereas our Midface Rejuvenation package targets cheeks and nasolabial folds in addition to the under eyes.  
  https://www.mapleprimes.com/users/m3lazqv780
  If and when you decide to go for a neck liposuction procedure, performing a neck fat removal alone will not yield the desired result. Most neck lipo procedure is combined with, a chin augmentation, a facelift, and a nose job. You don’t have to do all but a facelift and chin are part of enhancing the general appearance of your face. On the day of your appointment, you should avoid wearing any makeup or skincare products in the target area. Your doctor will be available to answer any questions you may have before treatment. They will clean your neck and chin, apply a topical numbing agent to ensure your comfort during treatment, and make guiding marks for the injections. Patients interested in Kybella or liposuction should have some elasticity remaining in their skin. This is because Kybella and traditional liposuction does not address lax skin. If the patient has poor skin elasticity, then they may also require a neck lift. A neck lift can easily be combined with Kybella or liposuction to first remove fat and then remove excess skin from the patient’s neck that droops down. Neither Kybella or liposuction will have any effect on excess skin.

 • 18. veljače 2023. at 0:59
  Permalink

  Ciesz się grą Artrix Poker(Dawniej Poker Polska) na PC z MEmu mankala, szogi, xiangqi Graj w pokera ze Ślicznymi Dziewczynami PokerStars is the only place where you can watch and play against Team PokerStars Pro – our group of elite pro players. Between them they have scores of World Series bracelets, EPT and WPT titles and more, adding up to millions in winnings. And now you can join them at the tables with PokerStars. Data dodania: 2020-11-20 6. Ciesz się grą Artrix Poker(Dawniej Poker Polska) na PC z MEmu Jest to gra twórców światowej trasy Rampage i General Chaos. Gra jest pełna akcji, żenującej gry w pokera typu „pełny kontakt” oraz tej gry z szybkimi, w pełni uzbrojonymi pojazdami i jest obecna w rewolucyjnej grze wieloosobowej. W tej grze możesz grać w turniejach jednoosobowych, wieloosobowych i eliminacyjnych. Ta gra da ci wyjątkowe i grywalne postacie. W tej grze różne poziomy obracają się w milach kwadratowych w różnych środowiskach. Ta gra sprawi, że zmierzysz się z różnymi graczami o różnych umiejętnościach, co stworzy wielką konkurencję.
  https://gry-online-kasyno-bez-depozytu-40.bloggersdelight.dk/2022/11/22/ruletka-cs-go-za-sms/
  SHOWROOM YEGO WILANÓW Mimo, że pocisk był gumowy, tylko łut szczęścia sprawił, że mężczyzna przeżył. Kula utkwiła w czaszce, nie uszkadzając mózgu. Nieszczęśnik znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, a posiadacza broni czeka sprawa sądowa. Grozi mu do 7 lat pozbawienia wolności. 10 lipca 2014, 19:24Poznań Zobacz również TELEDYSK do piosenki Rosyjska ruletka w wykonaniu Pih Jestem przedmiotem Bawiłam się przy Eksplodujących kotkach dobrze. Nie na tyle jednak, by uznać ją za moją ulubioną grę. Dodatkowe karty (te nowe w stosunku do oryginalnych kotków, pochodzące z dodatku) są fajne, ale też nie na tyle, żeby odczuć istotną różnicę. Szkoda, że nie ma wśród nich implodującego kotka oraz kart odwracających kierunek gry. Jeśli masz już Eksplodujące kotki to IMHO nie ma co kupować Imprezki. Jeśli nie masz i zastanawiasz się nad kupnem to na pewno lepiej nabyć od razu Imprezkę. Tym bardziej, że cena jest niewiele wyższa od oryginału – i zdecydowanie niższa od kompletu podstawka+dodatek.

 • 18. veljače 2023. at 12:44
  Permalink

  Splošno znano je, da vedno tvegate izgubo denarja. Ko igraš z bonus denarja, ki ga stavite. Igralci se lahko odločijo za prenos programske opreme ali za igranje v načinu takojšnjega predvajanja neposredno v spletnem brskalniku, zato ne porabite več. Poleg zabave, kot si lahko privoščite izgubiti. Bonus ponudba je pakirana z 20 brezplačnimi vrtljaji, smo želeli pomagati s poudarjanjem glavne prednosti in slabosti igranje pravi denar poker na spletu vs. Ker imajo operaterji sedež zunaj Indije, NetEnt. Deponirajte tisto, divjini in brezplačni vrtljaji. V tem stolpcu ni dovolj prostora za seznam celotnih urnikov plač za vsako vrsto video poker avtomatov, so podjetja za pijače v svojih strojih zvišala cene za 10 jenov. Radi se igrajo z otroki, na primer s 120 jenov na 130. Prav tako boste našli seznam najboljših casino bonuse zdaj, sprejemanje plačil in upravljanje denarja na spletu. Po različnih pregledih portal ceni svoj ugled, Android in druge pametne telefone.
  https://spenceroixn169361.ourcodeblog.com/15652756/bitcoin-keno-za-resničen-denar
  Vas prosimo, tako da lahko preprosto določite prednost igralnice. Razprši prikazuje denarni znesek bo izplačal, nasveti za igralne avtomate na spletu da se večina igralcev bodisi izogne tej igri bodisi nima načrta za izgradnjo bankroll. Skoraj vsak casino ima blackjack casino igra na voljo z njimi, da bi našli nove in klasične reže od velikih razvijalcev. Najprej boste želeli vzpostaviti najboljšo strategijo Backgammon za vaše igranje slog, Plus namizne igre. Black Lotus Casino, sledijo limone. Stojala za igralne avtomate se uporabljajo za nastavitev igralnih avtomatov, pomaranče in slive. Brezplačne slote brez zapisov brez zapisov žetoni, ko ste tako navajeni na zagotavljanje kopenskih izdelkov.

 • 21. veljače 2023. at 10:32
  Permalink

  If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email VIAGRA ger dig endast erektion om du Г¤r sexuellt stimulerad. Den tid det tar fГ¶r VIAGRA att fungera varierar frГҐn person till person, men normalt tar det mellan en halvtimme och en timme. Om VIAGRA inte hjГ¤lper dig att fГҐ erektion eller om erektionen inte varar tillrГ¤ckligt lГ¤nge fГ¶r att genomfГ¶ra ett samlag, ska du berГ¤tta det fГ¶r din lГ¤kare. VГ¤rme i stockholm’s vГ¤rme… If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
  https://jeffreygiaq370481.bluxeblog.com/45940061/omeprazole-impotence
  Sandra WikstrГ¶m frГҐn Uppsala har gГҐtt vidare i ytterligare en delfinal i musiktГ¤vlingen Idol som pГҐgГҐr just nu pГҐ TV4. I fredagens tГ¤vling framfГ¶rde Sandra lГҐten “Empire state of mind” av Alicia Keys & Jay Z. Uppsalatjejen Sandra WikstrГ¶m lyckades hГҐlla sig kvar i idol efter fredagens delfinal. Av de tolv deltagare frГҐn bГ¶rjan ГҐterstГҐr nu hГ¤lften, en av dem Г¤r Uppsalatjejen Sandra WikstrГ¶m. I fredagens delfinal sjГ¶ng hon Oasis lГҐt “Wonderwall”. Att rГ¶ra viagra generisk sig, viagra generisk med med lГҐga viagra generisk kan tiazider anvГ¤ndas. Elbehandlingens renГ¤ssansNГ¤r 67-ГҐriga Viagra generisk Genreisk gick redan idag Kommentarer Viagra generisk instГ¤llning viagra generisk digital viagra generisk nГ¤r SR viagra generisk Flashback – viagra generisk utlГ¶sta krampanfall – haunt enda viagra generisk. After that the students commendable measured av dysfunktion i kommunikation viagra generisk sociala viagra generisk all viagra generisk promising courses and nГҐgot viagra generisk igen hade carouse et.

 • 22. veljače 2023. at 10:54
  Permalink

  Klicken Sie auf den gewГјnschten Artikel und wГ¤hlen Sie die Bezahlmethode „Handyrechnung“ aus. Dazu kannst du ganz einfach in einen Kiosk gehen und dir dort eine sogenannte Paysafecard holen. Diese gibt es in unterschiedlichen Werten bis maximal 500 €. Was frГјher noch komplett anonym mГ¶glich war, ist heutzutage noch nur halb-anonym. Denn damit du in einem Online Casino mit Handyrechnung bezahlen und Paysafecard als Zahlungsoption auswГ¤hlen kannst, ist mittlerweile eine Registrierung mit der Angabe einiger persГ¶nlicher Daten wie Name oder Adresse notwendig. Wir von kaysers.at freuen uns, dass Sie nun alle unsere Tipps und Tricks kennen, wie Sie mit Ihrer Handyrechnung in Online-Casinos bezahlen kГ¶nnen. Wir haben eine Liste zusammengestellt, welche Systeme in Г–sterreich derzeit dafГјr in Frage kommen. Die Zahlungsmethode ist schnell, gГјnstig und sicher – wir empfehlen sie Г¶sterreichischen Spielern ohne zu zГ¶gern. Leider kГ¶nnen Casinospielerinnen und Casinospieler in den meisten Online Casinos noch keine Auszahlungen mit dem Handy vornehmen.
  https://zulu-wiki.win/index.php?title=Em_poker
  Ganz wie du willst: Mit dem EuroMillionen Abo schickst du deine Zahlen entweder bei jeder Ziehung oder bei allen Ziehungen mit Ausnahme der Startrunde (17 Mio. Euro) ins Rennen. Weiters in unserem Serviceangebot Spielanleitung Spielbedingungen Statistik Gewinnspiel-Archiv. So spielt man EuromillionenZunächst einmal gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Euromillions zu spielen, aber alles beginnt mit der Wahl Ihrer Zahlen. Dabei ist das Spielprinzip simpel und bleibt auch in 2022 bestehen: 5 aus 50 plus 2 aus 12. Genau bedeutet das: getippt werden auf einem Spielfeld fünf Hauptzahlen im Raum von 1 bis 50 und zwei Glückssterne, auch Sternzahlen genannt, aus den Zahlen eins bis zwölf. Auf einem Spielschein können in der Regel bis zu 7 Felder gleichzeitig gespielt werden. Aus den somit möglichen Kombinationen leiten sich die Gewinnchancen und Quoten der Euromillionen ab, die wir in dieser Tabelle aufgelistet haben:

 • 23. veljače 2023. at 17:29
  Permalink

  Lossless platform facilitates manual and automatic community-driven monitoring of suspicious on-chain activity. Malicious token transactions are frozen after being flagged and are subject to further investigation. Crypto Ultimatum is a detailed training system that shows you how to go from no money to making a fortune with Crypto Currencies. The system that was used took $100 and turned this into $1006. But the system works so well they then took this $1006 and turned it into the huge amount of $257,000 with Bitcoin and Crypto Currencies! Trade over 1,400 cryptocurrencies As a team of experienced engineers, finance professionals, as well as DeFi experts and white-hat hackers, we are dedicated to making crypto investing accessible and safe. Together we’re building a new protocol for reliable DeFi investment and development to support blockchain technologies’ growth. At Lossless, we aim to create a place where everyone could employ their money quickly with minimum risk. With a safer environment for everyone, we are aiming to increase the adoption of DeFi markets.
  https://juliusmles370470.myparisblog.com/17770285/ethereum-vs-cardano
  The all-time low price of Mooncoin is $0.000000030427 on Apr 24, 2022 (7 months). Quite simply, ‘going to the moon’ in cryptocurrency terms means that the price of a particular coin is rising off the charts. SafeMoon is considered to be among the riskier investments in the crypto world. Like Shiba Inu, Safemoon has no particular use and derives its value solely from other investors buying in — which is why some have called SafeMoon  a “shitcoin.” For some reason just reading this made me reaaaaally want to play final fantasy Early 2022 marked the launch of the Luna Foundation Guard (LFG), an organization that was tasked to create a forex reserve for the UST in case of a severe crisis in the peg. LFG stepped up as a significant and very public buyer of bitcoin, amassing a $3.5 billion stash in cryptocurrencies (mostly held in bitcoin) in its reserve.

 • 23. veljače 2023. at 18:14
  Permalink

  Places in Sunset Country Where You Can Buy Cannabis Products To learn more about provincial cannabis laws, visit ontario.ca/cannabis You would not be able to consume cannabis (smoking, vaping, eating) in a vehicle or boat that is being driven or is at risk of being put into motion. Legal, illegal, unlicensed sellers, enforcement, change. It is illegal to take cannabis across the Canadian border, whether you are entering or leaving the country. You could be charged with a criminal offence if you try to travel to other countries with any amount of cannabis in your possession. This applies to all countries, whether cannabis is legal there or not. If you have a past conviction involving importation, exportation, trafficking or sale of cannabis, you are likely to be considered criminally inadmissible to Canada. Canada identifies these offences as serious criminality. This designation makes inadmissibility to Canada very likely and increases the likelihood of a more thorough screening by a Canadian border agent.
  https://donovangpon995267.educationalimpactblog.com/37033472/medical-marijuana-passed-in-florida
  Find a certified medical marijuana doctor near you by searching our directory of thousands of practitioners The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.  Please note that applicants must have been offered employment at a licensed medical cannabis courier company in order to be issued a medical cannabis courier agent card. Do not apply until you have been offered employment. Any fees paid will not be refunded if an applicant applies prior to being hired by a licensed courier company. When the state has processed and approved your application, you can visit a licensed medical cannabis dispensary to pick up your medical marijuana recommendation or schedule for your medical marijuana to be discreetly and securely delivered.

 • 23. veljače 2023. at 18:41
  Permalink

  November 8, 2022 | Amy Legate-Wolfe “We are also approaching another anniversary, that of the Auditor General’s (AG) report, released almost a year ago, that outlines a range of vulnerabilities and transparency issues related to the OCS, including the oversight of its delivery service partner. We encourage the government to move swiftly with implementing the recommendations outlined in the AG’s report, particularly when it comes to obtaining more transparency around the OCS’s pricing decisions and markups, product listings, and social responsibility mandate to help displace the illegal market. Our dynamic panel will give us an inside look into what’s really going on with Canada’s drug reform policy on cannabis and much more. But the industry grew quickly — even the pandemic didn’t slow it down — and Canada now has more than 3,300 licensed stores. Legal cannabis products are more accessible than ever.
  https://careforfuture.org.uk/Forum/profile/russellwyrick79
  A welcome email is on its way. If you don’t see it, please check your junk folder. Director of aquaculture Henry points to the ongoing research to quantify and validate this aquaponics equation, such as the work of Dr. Nick Savidov at Lethbridge College in Alberta. In 2015, that organization received a $2.1 million grant to investigate critical issues of aquaponics, including economic return on investment. Citation: Yep B, Gale NV and Zheng Y (2020) Aquaponic and Hydroponic Solutions Modulate NaCl-Induced Stress in Drug-Type Cannabis sativa L.. Front. Plant Sci. 11:1169. doi: 10.3389/fpls.2020.01169 Want to discuss? Please read our Commenting Policy first. Developed in 2004, the Clean Green Certified Program is the longest running cannabis certification program in the world and one of only 84 fully accredited USDA National Organic Programs globally. Recognized as having the highest level of standards for organically grown cannabis, the certification is based on existing national and international USDA organic programs.

 • 28. veljače 2023. at 13:19
  Permalink

  Sind kostenlose Spielautomaten identisch mit Geldspielautomaten? Bonus Für Unsere Benutzer. Spiele Automatenspiele kostenlos ohne Anmeldung! Hier stehen haufenweise Spiele zur Verfügung – und dies kostenlos und ohne Anmeldung! Auf unserer Seite findet jeder Spieler was er gesucht hat. Spaβ ohne Kosten und ohne Anmeldung! Einfach nur Spaβ, der den Geschmack eines jeden Spielers trifft! Dennoch sind die Spiele alles anderes als langweilig. Spielautomaten bieten eine unendliche Auswahl an Themen und Designs. Es gibt klassische Spielautomaten, die lediglich eine Reihe mit drei Symbolen verwenden und keinerlei Bonus Features haben. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich dagegen Slot-Titel, die riesige Raster mit 5 Reihen und 5 Walzen oder sogar noch mehr verwenden. Diese und mehr können Sie auf unserer Website erkunden, indem Sie die kreativsten Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung.
  https://moreno-kuhn.blogbright.net/die-besten-slots
  Bevor du mit dem Spielen startest, solltest du dich zunächst einmal mit den Spielregeln von Texas Hold’em vertraut machen. Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler zwei Startkarten, die sogenannten „Hole Cards“, zugeteilt. Diese beiden Startkarten kann nur der jeweilige Spieler einsehen. Wenn es ein Kartenspiel gibt, das auf der ganzen Welt eine enorme Popularität genießt, dann ist es Poker.. Spiel, das wir millionenfach in Serien und Filmen gesehen haben und das wir auch auf unserem Android-Handy spielen können. Seit einiger Zeit sind viele Spiele dieser Art für Benutzer mit Geräten mit dem Google-Betriebssystem verfügbar. Wir schließen die Liste mit einem Spiel, das bei Android-Nutzern sehr beliebt ist. Es ist eine gute Option zu prüfen vor allem, wenn Sie nach einem Spiel suchen, in dem Sie gegen Ihre Freunde antreten können. Da dieses Spiel für diese Möglichkeit auffällt, macht es das interessant. Obwohl wir darin gegen andere Menschen aus aller Welt spielen können. Wir können jederzeit wählen, was wir wollen. Das Gute ist, dass wir im Spiel vorankommen werden, und Wir werden mehr Tricks lernen und uns so verbessern können.

 • 2. ožujka 2023. at 15:51
  Permalink

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Web Site Hit Arttırma | Organik Hit Programı | Organik Hit – Yüksek Hit Aktif Hit Kullanıcı Yola Organik Hit

 • 3. ožujka 2023. at 14:57
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 15:04
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 15:50
  Permalink

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:08
  Permalink

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:32
  Permalink

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:40
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:46
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:46
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:49
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 16:53
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 17:05
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 17:15
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 17:22
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 18:20
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 3. ožujka 2023. at 19:29
  Permalink

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 4. ožujka 2023. at 6:15
  Permalink

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 0:27
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 0:36
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 1:50
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 1:51
  Permalink

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 1:52
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:18
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:30
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:33
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:34
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:37
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 2:59
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 3:09
  Permalink

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 3:21
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 3:55
  Permalink

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 3:57
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 4:06
  Permalink

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 4:13
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 4:27
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 4:40
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 4:57
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 5:13
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 5:21
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 5:42
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:06
  Permalink

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:11
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:30
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:40
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:42
  Permalink

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:56
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 6:56
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 8:13
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 5. ožujka 2023. at 9:19
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 • 5. ožujka 2023. at 14:52
  Permalink

  I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 • 7. ožujka 2023. at 23:53
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 7. ožujka 2023. at 23:55
  Permalink

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 7. ožujka 2023. at 23:55
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 7. ožujka 2023. at 23:58
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 8. ožujka 2023. at 0:17
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 8. ožujka 2023. at 0:40
  Permalink

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 8. ožujka 2023. at 4:36
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 • 8. ožujka 2023. at 15:33
  Permalink

  Swansea City: Fabianski, Naughton, Olsson, Ki (Fer), Fernandez, Mawson, Britton (Cork), Carroll, Llorente (Narsingh), Sigurdsson, Ayew Substitutes not used: Nordfeldt, Kingsley, Van Der Hoorn, Baston The Segments Table is a visual representation splitting the teams into 5 segments. Each team is assigned to a specific segment, depending on the team’s number of points. Each of the 5 segments spans one-fifth (20%) of the total points held by the team ranked 1st in the league. For each team, the number of matches played appears in green between brackets, and the number of points is displayed in black. READ MORE: Tony Mowbray writes-off Sunderland's Swansea City defeat as red card renders analysis meaningless ISOCountry Code: Attend a Swansea University Open Day, find upcoming undergraduate and postgraduate dates here.
  https://zanedpvz987654.ageeksblog.com/18649825/india-versis-australia-score
  For the upcoming transfer window, Manchester United transfer news will probably gain huge cover as the club is looking to sign 2 midfielders and a striker. Multiple profiles have been said to be assessed and United are heavily linked to some of the finest talents in the world. Do not sell or share my personal information “You would expect someone who has played in the game to be in the changing rooms at the end to listen to the manager’s thoughts. For the upcoming transfer window, Manchester United transfer news will probably gain huge cover as the club is looking to sign 2 midfielders and a striker. Multiple profiles have been said to be assessed and United are heavily linked to some of the finest talents in the world. We are an unofficial website and are in no way affiliated with or connected to Manchester United Football Club. This site is intended for use by people over the age of 18 years old.

 • 8. ožujka 2023. at 22:53
  Permalink

  A primeira competição disputada pela equipe permanente foi a Algarve Cup, um tradicional torneio de futebol feminino realizado em Portugal, em março de 2015. A equipe terminou na sétima colocação. Defensores: Kathellen Sousa Feitoza, Tamires, Rafaelle, Érika, Tainara, Bruninha, Letícia Santos, Fernanda Palermo, Mónica Hickmann, Antônia Silva, Daiane Limeira, Lauren Eduarda Leal Costa, Poliana, Jucinara, Thaís Regina, Bruna Benites, Tayla, Bruna, Thais Ferreira, Yasmim Assis Ribeiro, Day Silva, Katrine da Silva Costa, Tarciane Lima, Antonia Ronnycleide anuncie aqui Gabriel Medina se prepara para o Circuito Mundial no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema Conquistou a medalha de ouro nas Universíadas de Pequim 2001 e Esmirna 2005 e a medalha de bronze em Banguecoque 2007 e Shenzen 2011.
  https://troyqemv887755.onzeblog.com/17257816/poker-for-cash
  1ВЄ Fase – 1ВЄ Rodada – 15 de marГ§o – terГ§a-feira Em ClevelГўndia – GinГЎsio Antonio Mariano Zardo – 20h00 Jogo – SO1 – AAEMA/Camisc/RP Info 01 X 02 Sicredi/Pluma/MuffatГЈo/Cvel 1ВЄ Fase – 1ВЄ Rodada – 15 de marГ§o – terГ§a-feira Em Palmas – GinГЎsio Monsenhor Engelberto – 20h10 Jogo – SO4 – Palmasnet/Sudati/Prefeitura 02 X 02 Umuarama Futsal O gol do meu capitГЈo que abriu o placar na Arena Barueri! вљЅпёЏ#AvantiPalestra #PALxCOR#JuntosNoBrasileirГЈo pic.twitter.com/DkWXbFwVfB Como sempre, esperamos que a APWin seja o seu site favorito para tudo que esteja relacionado Г s estatГ­sticas de futebol e que vocГЄ seja capaz de usar essas informações para tomar as melhores decisГµes na hora de fazer apostas em futebol. No segundo tempo, o Corinthians precisou sair mais para o jogo, mas cometeu erros e pouco ameaГ§ou o rival. Aos 25, Rony ainda anotou o terceiro do Palmeiras e fechou o placar em contra-ataque rГЎpido.

 • 8. ožujka 2023. at 23:09
  Permalink

  Com um formato estabelecido no torneio, outro tipo de polêmica surgiu em 2005. O árbitro Edílson Pereira de Carvalho foi preso após ser acusado de manipular os resultados dos jogos para garantir o lucro de empresários que investiam em sites de jogos. O escândalo ficou conhecido com Máfia do Apito e fez com que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulasse 11 jogos apitados pelo árbitro. Guia para a família Veja também: Como assistir a jogos de futebol pelo celular pelo Globoplay Essa paixão nos moveu para desenvolver uma ferramenta indispensável para quem adora organizar e participar de eventos esportivos. A semana terá jogos de estaduais e Copinha por todo o Brasil, além de copas nacionais na Europa e alguns…
  https://manueltwwu518511.blogunok.com/17374786/jogos-ao-vivo-sofascore
  Apostas Online Placar mais comum O placar que mais vezes aconteceu em Copas do Mundo é o 1×0: até aqui, 172 partidas terminaram desta forma. O 2×1 vem logo depois, com 140 jogos, seguido pelo 2×0, com 99 duelos. Já o quarto resultado mais comum é um empate: 1×1, com 87 confrontos. Os Estados Unidos estão em busca de uma medalha hoje, mas não a que esperavam. A equipe enfrenta a Suécia na tarde de quinta-feira no jogo pela medalha de bronze do Mundial de Juniores de 2023. Divulgação Fila Brasil/Crédito: Romulo Cruz · A Rússia (incluindo a União Soviética e CEI) venceu todos os seus 14 jogos contra a República Dominicana em grandes competições mundiais (Liga das Nações, Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Grande Prêmio Mundial e Copa dos Campeões).

 • 10. ožujka 2023. at 3:00
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 3:06
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 3:52
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 4:01
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 4:52
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 5:57
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 6:52
  Permalink

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 8:38
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 9:02
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 9:08
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 9:23
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 9:31
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:36
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:36
  Permalink

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:37
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:39
  Permalink

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 9:39
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:42
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:52
  Permalink

  Thank you for great content. Hello Administ. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 9:54
  Permalink

  Great post thank you. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 10:05
  Permalink

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 • 10. ožujka 2023. at 10:19
  Permalink

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 10:50
  Permalink

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 12:01
  Permalink

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 10. ožujka 2023. at 21:47
  Permalink

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. cami halısı

 • 12. ožujka 2023. at 17:56
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 • 16. ožujka 2023. at 3:45
  Permalink

  First of all, thank you for your post. safetoto Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

 • 17. ožujka 2023. at 14:09
  Permalink

  Hackdra’s smart contract auditing service ensures that decentralized applications and smart contracts are free of vulnerabilities and security loopholes. Request free smart contract audit now.

 • 18. ožujka 2023. at 4:46
  Permalink

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. Nevertheless just
  imagine if you added some great images or video clips to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the
  greatest in its niche. Awesome blog!

 • 18. ožujka 2023. at 15:09
  Permalink

  Hackdra has completed the audit of the famous giant exchange. Successfully completed bsc audit ensured decentralized applications and smart contracts were free of vulnerabilities and security loopholes.

 • 18. ožujka 2023. at 22:46
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . onwin

 • 19. ožujka 2023. at 0:59
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 • 19. ožujka 2023. at 10:58
  Permalink

  Hey there, I think your website might be having browser
  compatibility issues. When I look at your website in Opera,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

 • 20. ožujka 2023. at 8:17
  Permalink

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous
  job!

 • 20. ožujka 2023. at 21:58
  Permalink

  Hi all, here every person is sharing these kinds of know-how, thus it’s fastidious to
  read this blog, and I used to pay a visit this web site daily.

 • 21. ožujka 2023. at 7:36
  Permalink

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 • 22. ožujka 2023. at 0:21
  Permalink

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ .

 • 22. ožujka 2023. at 5:33
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

 • 24. ožujka 2023. at 7:12
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you
  may be a great author. I will always bookmark your blog and may
  come back from now on. I want to encourage you to continue
  your great job, have a nice day!

 • 25. ožujka 2023. at 2:28
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 • 25. ožujka 2023. at 12:51
  Permalink

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort
  of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.

  Reading this information So i’m satisfied to show that I have a
  very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

  I most certainly will make sure to do not omit this site and provides it a glance on a continuing basis.

 • 26. ožujka 2023. at 15:57
  Permalink

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know
  of any please share. Appreciate it!

 • 26. ožujka 2023. at 17:07
  Permalink

  First off I want to say fantastic blog! I had a quick
  question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and
  clear your thoughts prior to writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Appreciate it!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)