Gradnja samostana i crkve u Kraljevoj Sutjesci 1890-1909 (III dio)

Prema Ljetopisu nepoznatog pisca uvrštenom u Dodatak rukopisa fra Mate Mikića, Arkiva III, Sutjeska 1854, str 565-590. Za suvremeno čitanje ispustivši neke dijelove i dodavši odgovarajuće naslove priredio fra Bernardin Matić (†)

GRADNJA CRKVE

Iza kako je izgrađen novi samostan a crkva ostala trošna, trebalo se brinuti i za novu crkvu.

Stara crkva koju je, godine 1856, pravio fra Martin Nedić dok je bio provincijalom, postala je trošna, nešto zbog slabe građe, nešto zbog lošeg materijala, a nešto je doprinio i zub vremena. Izgledala je – Bože prosti! – kao štala. Bila je postavljena u smjeru toka rijeke Trstionice.

Pripremanje gradnje

Godine 1904-1905: Da bi sve bilo u bratskoj ljubavi i slozi, sazvana su na zdogovor sva braća ovog samostana koja su bila po župama.

Dne 22 rujna 1904: Na spomenutom sastanku ovog dana bili su prisutni svi osim trojice-četvorice koji su poslom bili spriječeni. Pod predsjedanjem tadašnjeg provincijala, dr fra Danijela Bana, i njegovog tajnika, o.fra Arkanđela Brkovića, koji je vodio zapisnik ovog sastanka, vijećalo se samo o gradnji crkve. Većinom glasova bi zaključeno da samostan nabavi sav materijal: kamen koji smo i za samostan vadili kod groblja na Trgovištu (a prevlačilo ga šest konja što su posebno za tu svrhu kupljeni), kreč koji je kađen pod Bobovcem, a da ga dogone ljudi koje ćemo plaćati 40 novčića po tovaru, pijesak i sav drugi materijal. Što se tiče novca, Samostan može iz svoje kase odijeliti 25.000 forinti, a župljani su obećali dati 12.000. Eto, tolika župa a tolika svota! Svega, dakle, za početak 37.000 forinti. Za ostalo – pouzdajemo se u pomoć Božju i evantualno druge dragovoljne priloge.

Na sjednici je zaključeno da gradnju vodi iskusni fra Franjo Komadanović, koji je i gradnju samostana uspješno priveo kraju. Ovaj se ustručavao prihvatiti takav teret u svojim godinama, ali na molbu svih prisutnih, ipak je pristao. Odmah se počeo brinuti za plan.

Plan za crkvu napravljen je po vladinom građevinskom savjetniku Josipu Vancašu. Za taj plan je samostan platio 1.500 forinti.

Rušenje stare crkve

Kada smo dobili plan počeli smo rušiti staru crkvu i gvardijanat koji je bio uz nju. Kosti naše pokojne braće, koje su u staroj crkvi bile po grobnicama, sve su u jedno skupljene da bi se u novoj crkvi dostojno sa- hranile. Kosti kralja Tome Ostojića, koje su bile u trijemu stare crkve, nisu vađene iz svog sanduka, nego sa sandukom prenešene. Isto tako i kosti dvojice biskupa, Jeronima Lučića iz Brgula i Grge Ilijića iz Vareša. Kamen od stare crkve, koji se može upotrebiti, sačuvan je: tako isto i ploče.

Gradnja nove crkve

Godine 1906, licem na dan 23. Travnja koji je blagdan drugog zaštitnika Bosne, svetog Jurja počelo se kopati jarke za temelje. S g. Franjom Holz iz Štajerske, čiji je stric gradio samostan, pogodili smo se da on bude palir a da mu se mjesečno plaća po 100 forinti uz našu hranu i stan.

Kako je gore zapisano, na pripremnoj sjednici je zaključeno da gradnju vodi o.fra Franjo Komadanović. Ali – eto nesreće! – dne 5 travnja 1906, na promjenama u Sarajevu izabraše njega za provincijala pa on ne mogaše i gradnju voditi. Stoga on sam odredi za nadziratelja gradnje fra Rafu Babića, bivšeg definitora i župnika u Tuzli. I on se primi dužnosti.

Budući da se zemljište na kojem se crkva – za 90 uglova drukčije okrenuta i znatno veća – moralo duboko iskopavati, određeno je da se tu, ispod crkve napravi i manja podzemna crkva (kripta) u kojoj će biti grobnice za braću. Predviđeno je da bi se tu obavljali obredi na Veliki četvrtak i Veliki petak.

Kopanje za temelje debelih i širokih zidova podzemne crkve stajalo je mnogo muke, napora i vremena pa se nije moglo tako brzo obaviti blago- slov temeljnog kamena. Obavljen je istom na svetkovinu presv. Trojstva 10 lipnja 1906; a obavio g je provincijal fra Franjo Komadanović uz prisustvo mnoge braće. Kamen je stavljen pod prag župnog ureda, tojest na desnoj strani velikog oltara.

Po postavljenim temeljima gradnja je dobro napredovala, ali su posve rano započeli mrazevi, pa se moralo 3 listopada prekinuti sa zidarskim radovima.

Godine 1907: Dne 19 travnja, pošto se bilo skupilo dovoljan broj zidara, započeše opet radovi na crkvi. Napredovalo se znatno brže, jer nije trebalo kopati zemlju. Najviše vremena utrošeno je na stupove i svodove, kako u srednjoj tako i u pokrajnjim lađama. Tako su već 12 rujna podigli rogove na prednjoj lađi, a na pokrajnjim još i prije.

Pokrajnje su lađe pokrivene pocinčanim limom, a srednja s takozvanim eternit-crijepom, dok je za tornjeve predviđen bakarni lim.

25 listopada bi pokrivena srednja lađa. Tornjevi su ostali samo do visine srednje lađe izidani.

26 listopada uveče, zidari biše počašćeni ovnujskim mesom, vinom i rakijom – pa odoše kući pjevajući!

Godine 1908, licem na 1 travnja dođe naručenih 12 zidara iz Štajerske koji odmah počeše raditi. Za lijepa vremena radili su na tornjevima

A za kišovita unutra u crkvi.

Nutarnjost, fasada i tornjevi

Dne 28 travnja 1908, stigoše željezni okviri za prozore te ih odmah i ugrađivahu.Koštaju 4.000 kruna. Stakla su postavljana kasnije, 1 rujna.

Dne 4 svibnja 1908, dopremljena su tri zvona. Veliko, posvećeno sv. Franji, teško je 1680 kg bez jarma i zvečka; srednje, posvećeno B.D.Mariji teško je 883 kg; a malo, posvećeno sv.Anti teško je 507 kg. Za njih je plaćeno 5.870 forinti.

Zvona je, na svetkovinu sv. Petra i Pavla, po ovlaštenju nadbiskupa, blagoslovio fra Franjo Komadanović, provincijal, uz asistenciju fra Domina Pavlovića i fra Franje Blaževića, pred mnoštvom puka.Provincijal je održao zanosa govor u kojem je izložio ulogu zvona i istaknuo kako se u Bosni za turskog vremena glas zvona nije smio čuti.

Odmah sutradan zvona su dizana kroz tornjeve iznutra, a uz pomoć dizalice koju je posudila vareška željezara. Sve je smješteno na svoja mjesta do 4 srpnja.

Za sva tri zvona novac su pribavili fratri sutješkog samostana od vlastitih sredstava. Stoga su se, na dan 6 srpnja skupili dušobrižnici iz Tuzle, Brežaka, Vareša i Vijake da to proslave i da se naslušaju milozvuka blagoslovljenih zvona. A narodu je, na Ilindan gotovo cijeli dan zvonilo.

Za fra Franju Franjkovića, koji se najviše brinuo oko nabavljanja, a koji je umro 28.05.1904, slavljena je svečana misa 30 lipnja te, čim su zvona postavljena za njega su prvoga mrtvački zvonila.

Dne 13 svibnja 1908 zidari počeše raditi vanjsku fasadu crkve.

Dne 28-30 svibnja, na dozidanom tornju od strane naselja po- dignuti su drveni rogovi. Kad je kasnije dozidan i pripremljen drugi, dne 20 lipnja postavljeni su križevi na tornjevima. To je praćeno pucanjem iz mužara. Pri postavljanju križeva istakao se svojom odvažnošću musliman Avdo Plasto zvani Mujkić iz sutješkog Džemata. Pokazao se odvažnim i kad su mu drugi muslimani prigovarali što je radio oko križa, ali on je omalovažio njihove prigovore.

Dne 16 svibnja dođoše naručeni majstori iz Beča da betoniraju svod srednje lađe. Oko postavljanja skela i pripremnih radova bavili su se sve do 16 lipnja, a samo betoniranje svršiše za pet dana. Koštalo je za same ruke, osim željeza, 3172 forinte

Dne 2 srpnja 1908 postavljeni su munjovodi na obadva tornja, na križ iznad velikog oltara, te na jednoj i drugoj strani samostana.

Dne 4 i 5 kolovoza 1908 postavljena su dva oslikana prozora (vitraja) poviš velikog oltara, što je koštalo 1.150 kruna.

Dne 8 kolovoza 1908, pod veliki kor postavljena su dva mramorna stupa¸a 12 kolovoza mramorne posude za svetu vodicu.

Dne 16 kolovoza 1908dođe slikar Antonini sa svojim sinom i još jednim pomoćnikom te počeše crkvu oslikavati. Taj posao je svršen do 7 listopada i isplaćeno mu je 5.500 kruna.

Od 22 rujna do 5 listopada 1908 postavljene su stepenice pred veliki oltar i vanjske stepenice pred velika vrata.

Od 19 listopada do 7 studenog stolari su postavili vrata

Od 4 do 24 studenog 1908, po podu su postavljene keramičke pločice

Dne 20 prosinca 1908 blagoslovljena je crkva Po ovlaštenju nadbiskupa, obred blagoslova je obavio graditelj fra Rafo Babić, To je početak redovnog bogoštovlja u ovoj crkvi.

Oltari, ispovjedaonice, kripta i orgulje

Godine 1909 zima je bila duga, a žurba nije bila potrebna, pa se na radove čekalo sve do svibnja.

Dne 6 svibnja 1909 dopremljeni su mramorni dijelovi za veliki oltar u crkvi i za oltar u kripti. Majstor za postavljanje došao je iz Sarajeva 18 svibnja. Na postavljanju oltara u kripti radio je sedam dana; a za postavljanje mramornih dijelova velikog oltara u crkvi, četrnaest dana.

Dne 15 svibnja 1909 dopremljeni su željeznicom do u Čatiće drveni dijelovi za oltare i propovjedaonicu – od Stuflessera Ferdinanda iz Tirola – u 24 velika sanduka. Za njihovo postavljanje došao je sam izrađivač sa svojim sinom te su, u vremenu od 11 do 17 lipnja postavili sve oltare i propovjedaonicu.

Dne 15 lipnja 1909, iz Sarajeva su dopremljene četiri ispovjedaonice i faldistorij, što je postavljeno do 19 lipnja 1909.

Dne 25 listopada 1909 dovršena je u kripti izrada 60 grobnica, uz postavljanje grobnica kralja i biskupa koje su prenešene sa svojim sanducima.

Dne 24 studenog 1909, iz Zagreba do Čatića dopremljeno je 35 komada sanduka i upakovanih dijelova za postavljanje orgulja. Iz Čatića, jedva smo ih za četiri dana dopremili do crkve. Orgulje su proizvod tvrtke Heferer udovica i sin, Zagreb, opus 208. Ovdje su ih postavljali majstori Franjo Skopek i Julije Milćok iz Zagreba.

Isti majstori su postavili male, već postojeće orgulje-pozitiv iz 1865, u mali kor (oratorij). Koštale su 5.600 forinti.

Pisac ovih redaka, nakon 40 godina, rastavljao je te orguljice pa unutra našao zaboravljen mali čekić i oštra kliješta.

135 thoughts on “Gradnja samostana i crkve u Kraljevoj Sutjesci 1890-1909 (III dio)

 • 24. siječnja 2023. at 16:43
  Permalink

  stromectol cvs The suggested dose is 20- 40 mg daily in ovulation- induction, beginning on cycle day 3, and it continues for 5 days

 • 27. siječnja 2023. at 11:55
  Permalink

  Sandercock P buy clomid online from india Characteristics of pediatric antimicrobial stewardship programs current status of the Sharing Antimicrobial Reports for Pediatric Stewardship SHARPS collaborative

 • 30. siječnja 2023. at 21:41
  Permalink

  Some of your other medicines and amlodipine and benazepril hydrochloride capsules could affect each other, causing serious side effects cheapest cialis 20mg Because the autophagy lysosomal pathway may empower the ability to resist oxidative stress damage, we sought to determine whether oxidative stress was reduced in the degenerated SGNs after rescue of autophagy impairment

 • 2. veljače 2023. at 13:26
  Permalink

  Some younger women experienceabrupt, premature menopause on tamoxifen or as a result of chemotherapyand are very distressed by their symptoms cialis online

 • 2. veljače 2023. at 16:29
  Permalink

  Long-Term Effects. safe and effective drugs are available.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 5 mg price
  Generic Name. Get warning information here.

 • 2. veljače 2023. at 22:33
  Permalink

  Best and news about drug. Get information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 2ml
  Top 100 Searched Drugs. Everything what you want to know about pills.

 • 2. veljače 2023. at 23:09
  Permalink

  п»їMedicament prescribing information. What side effects can this medication cause?
  stromectol tablet 3 mg
  safe and effective drugs are available. п»їMedicament prescribing information.

 • 3. veljače 2023. at 2:36
  Permalink

  The root extract may be orally administered in powder or liquid extract form without further modifications azithromycin z pack The estimated inter individual variability for the linear clearance was high

 • 3. veljače 2023. at 5:08
  Permalink

  drug information and news for professionals and consumers. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  stromectol buy uk
  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 • 3. veljače 2023. at 12:55
  Permalink

  drug information and news for professionals and consumers. Best and news about drug.
  stromectol generic
  Top 100 Searched Drugs. Drug information.

 • 4. veljače 2023. at 1:25
  Permalink

  Some trends of drugs. Everything what you want to know about pills.
  buy stromectol online uk
  Read information now. п»їMedicament prescribing information.

 • 4. veljače 2023. at 5:44
  Permalink

  Long-Term Effects. Actual trends of drug.
  ivermectin pill cost
  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 • 4. veljače 2023. at 14:31
  Permalink

  is stromectol over the counter On my first Clomid cycle it was a heavy period afterwards as it think it made me ovulate for the first time in a long time, so it was true AF vs breakthrough bleeding

 • 4. veljače 2023. at 17:46
  Permalink

  Get here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  stromectol 3mg
  Everything information about medication. Read information now.

 • 4. veljače 2023. at 21:55
  Permalink

  Read information now. Drug information.
  https://stromectolst.com/# ivermectin brand
  Commonly Used Drugs Charts. Commonly Used Drugs Charts.

 • 4. veljače 2023. at 23:09
  Permalink

  Read information now. All trends of medicament.
  stromectol covid
  Commonly Used Drugs Charts. Get here.

 • 5. veljače 2023. at 13:19
  Permalink

  Long-Term Effects. Everything information about medication.
  ivermectin price canada
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Top 100 Searched Drugs.

 • 5. veljače 2023. at 21:53
  Permalink

  Everything information about medication. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  stromectol 0.5 mg
  Drug information. Read information now.

 • 6. veljače 2023. at 1:34
  Permalink

  Everything information about medication. Get information now.
  ivermectin lice oral
  All trends of medicament. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 • 6. veljače 2023. at 4:43
  Permalink

  Get information now. Top 100 Searched Drugs.
  https://stromectolst.com/# ivermectin price uk
  Read information now. п»їMedicament prescribing information.

 • 6. veljače 2023. at 5:35
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. Read information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 12 mg
  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 • 7. veljače 2023. at 16:16
  Permalink

  Get warning information here. Generic Name. order avodart price
  safe and effective drugs are available. Commonly Used Drugs Charts.

 • 8. veljače 2023. at 13:49
  Permalink

  Commonly Used Drugs Charts. Drug information.
  lisinopril sale
  Medscape Drugs & Diseases. Read information now.

 • 10. veljače 2023. at 3:24
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. earch our drug database.
  generic levaquin tablets
  Everything about medicine. Read information now.

 • 10. veljače 2023. at 11:45
  Permalink

  Drugs information sheet. Drug information.
  https://levaquin.science/# how to buy levaquin without rx
  Get information now. Read now.

 • 10. veljače 2023. at 13:47
  Permalink

  Commonly Used Drugs Charts. Cautions.
  levaquin no prescription
  Commonly Used Drugs Charts. drug information and news for professionals and consumers.

 • 10. veljače 2023. at 22:02
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. Everything information about medication. https://avodart.science/# avodart tablets
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 • 11. veljače 2023. at 9:47
  Permalink

  Everything what you want to know about pills. Top 100 Searched Drugs. https://amoxicillins.com/ amoxicillin 500mg tablets price in india
  Best and news about drug. Drug information.

 • 12. veljače 2023. at 12:31
  Permalink

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. What side effects can this medication cause? where can i buy amoxocillin
  safe and effective drugs are available. Drug information.

 • 12. veljače 2023. at 16:29
  Permalink

  Commonly Used Drugs Charts. All trends of medicament. amoxicillin discount coupon
  Medscape Drugs & Diseases. drug information and news for professionals and consumers.

 • 13. veljače 2023. at 11:07
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. Medscape Drugs & Diseases. amoxicillin pills 500 mg
  safe and effective drugs are available. What side effects can this medication cause?

 • 14. veljače 2023. at 13:28
  Permalink

  Everything what you want to know about pills. Learn about the side effects, dosages, and interactions. amoxicillin 500mg capsules
  Read here. Read information now.

 • 14. veljače 2023. at 19:13
  Permalink

  Medscape Drugs & Diseases. All trends of medicament. amoxicillin 500 mg capsule
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything information about medication.

 • 16. veljače 2023. at 1:26
  Permalink

  safe and effective drugs are available. Read information now.
  https://clomiphenes.online get cheap clomid without dr prescription
  Drugs information sheet. Get information now.

 • 16. veljače 2023. at 11:46
  Permalink

  What side effects can this medication cause? Actual trends of drug.
  erection pills viagra online
  Drugs information sheet. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 • 16. veljače 2023. at 19:15
  Permalink

  Read here. Drugs information sheet. amoxicillin discount coupon
  earch our drug database. drug information and news for professionals and consumers.

 • 16. veljače 2023. at 19:59
  Permalink

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://edonlinefast.com п»їerectile dysfunction medication
  Everything information about medication. п»їMedicament prescribing information.

 • 17. veljače 2023. at 0:09
  Permalink

  Read here. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  male ed pills
  Everything what you want to know about pills. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 • 17. veljače 2023. at 6:19
  Permalink

  safe and effective drugs are available. drug information and news for professionals and consumers.
  ed drugs compared
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?

 • 17. veljače 2023. at 10:46
  Permalink

  Read now. Everything what you want to know about pills.
  cure ed
  earch our drug database. Some trends of drugs.

 • 17. veljače 2023. at 21:02
  Permalink

  Medscape Drugs & Diseases. Some trends of drugs.
  https://edonlinefast.com medicine erectile dysfunction
  Everything what you want to know about pills. Everything information about medication.

 • 18. veljače 2023. at 3:24
  Permalink

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://edonlinefast.com ed medications list
  Everything information about medication. What side effects can this medication cause?

 • 19. veljače 2023. at 2:19
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. Get here.
  canadian pharmacy review
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. п»їMedicament prescribing information.

 • 19. veljače 2023. at 20:08
  Permalink

  Some trends of drugs. Read here.
  prescription drugs
  drug information and news for professionals and consumers. Everything information about medication.

 • 20. veljače 2023. at 12:50
  Permalink

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.
  canadian pharmacy service
  Get warning information here. Everything what you want to know about pills.

 • 21. veljače 2023. at 4:38
  Permalink

  Read now. Top 100 Searched Drugs.
  canada online pharmacy
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Actual trends of drug.

 • 21. veljače 2023. at 4:52
  Permalink

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get information now.
  buy prescription drugs without doctor
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. earch our drug database.

 • 21. veljače 2023. at 5:31
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. All trends of medicament.
  canadian drugs online
  Everything what you want to know about pills. Some trends of drugs.

 • 21. veljače 2023. at 12:47
  Permalink

  Cautions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  canadian pharmacy online
  Cautions. safe and effective drugs are available.

 • 21. veljače 2023. at 23:02
  Permalink

  п»їMedicament prescribing information. safe and effective drugs are available.
  https://canadianfast.com/# best canadian pharmacy online
  Everything what you want to know about pills. Everything what you want to know about pills.

 • 23. veljače 2023. at 8:51
  Permalink

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 • 27. veljače 2023. at 11:58
  Permalink

  Medscape Drugs & Diseases. What side effects can this medication cause?
  buy viagra online in japan
  Drugs information sheet. Some trends of drugs.

 • 27. veljače 2023. at 13:08
  Permalink

  Everything what you want to know about pills. Get information now.
  sildenafil 20 mg without a prescription
  Everything what you want to know about pills. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 • 28. veljače 2023. at 7:34
  Permalink

  Everything about medicine. Top 100 Searched Drugs.
  purchase sildenafil 20 mg
  Everything what you want to know about pills. Get here.

 • 1. ožujka 2023. at 10:54
  Permalink

  Everything what you want to know about pills. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  how to get cialis prescription
  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?

 • 2. ožujka 2023. at 1:15
  Permalink

  My husband and i were very comfortable when Chris could carry out his analysis from your ideas he had in your weblog. It’s not at all simplistic to simply be making a gift of techniques the others might have been trying to sell. And we all fully grasp we’ve got you to be grateful to for that. The main illustrations you have made, the simple website navigation, the friendships your site make it easier to promote – it’s everything remarkable, and it’s really making our son and our family believe that the content is pleasurable, and that’s pretty serious. Many thanks for everything!

 • 2. ožujka 2023. at 12:05
  Permalink

  Thanks for some other great article. Where else could anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such information.

 • 3. ožujka 2023. at 21:19
  Permalink

  Top 100 Searched Drugs. Drugs information sheet.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil soft gel capsule 20mg
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Actual trends of drug.

 • 4. ožujka 2023. at 1:44
  Permalink

  Actual trends of drug. Top 100 Searched Drugs.
  best price tadalafil 20 mg
  Medscape Drugs & Diseases. Everything information about medication.

 • 4. ožujka 2023. at 10:00
  Permalink

  A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.Really thank you! Cool.

 • 4. ožujka 2023. at 23:38
  Permalink

  Read information now. All trends of medicament.

  prednisone no rx
  Top 100 Searched Drugs. Some trends of drugs.

 • 5. ožujka 2023. at 17:55
  Permalink

  What’s up to every single one, it’s in fact a nice
  for me to pay a visit this website, it contains precious Information.

 • 6. ožujka 2023. at 3:33
  Permalink

  Hello, i feel that i saw you visited my web site thus i got here to go
  back the prefer?.I am trying to in finding
  things to improve my site!I assume its ok to use some of your concepts!!

 • 6. ožujka 2023. at 15:46
  Permalink

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 • 7. ožujka 2023. at 1:25
  Permalink

  Medscape Drugs & Diseases. earch our drug database.

  https://prednisoned.top/ 54 prednisone
  Read information now. All trends of medicament.

 • 10. ožujka 2023. at 10:06
  Permalink

  Excellent post. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend
  to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 • 13. ožujka 2023. at 5:00
  Permalink

  Yes! Finally someone writes about habanero.

 • 13. ožujka 2023. at 7:10
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 • 13. ožujka 2023. at 7:23
  Permalink

  I’m writing on this topic these days, safetoto, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

 • 13. ožujka 2023. at 10:11
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 • 14. ožujka 2023. at 6:36
  Permalink

  Everyone loves it when people come together and share thoughts.
  Great site, continue the good work!

 • 14. ožujka 2023. at 13:28
  Permalink

  When someone writes an post he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Therefore that’s why this post is outstdanding.

  Thanks!

 • 16. ožujka 2023. at 3:44
  Permalink

  I saw your article well. You seem to enjoy casino online for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime 🙂

 • 16. ožujka 2023. at 8:22
  Permalink

  Link exchange is nothing else however it is just placing the
  other person’s blog link on your page at appropriate place
  and other person will also do similar in support of you.

 • 16. ožujka 2023. at 8:52
  Permalink

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I may just I want to recommend you few interesting things or
  advice. Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn even more things approximately it!

 • 18. ožujka 2023. at 8:07
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
  looking at some of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m definitely happy I stumbled upon it
  and I’ll be book-marking it and checking back often!

 • 18. ožujka 2023. at 14:48
  Permalink

  Hi there friends, its great post about cultureand completely defined, keep it up all the time.

 • 18. ožujka 2023. at 22:03
  Permalink

  Hi there friends, fastidious post and pleasant arguments commented
  here, I am in fact enjoying by these.

 • 19. ožujka 2023. at 20:11
  Permalink

  We absolutely love your blog and find almost all of your post’s
  to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you?

  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write
  about here. Again, awesome web log!

 • 20. ožujka 2023. at 7:16
  Permalink

  I am very impressed with your writing majorsite I couldn’t think of this, but it’s amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see!

 • 20. ožujka 2023. at 9:24
  Permalink

  I read this piece of writing fully on the topic
  of the difference of most recent and previous technologies,
  it’s amazing article.

 • 21. ožujka 2023. at 11:50
  Permalink

  Hi, I do believe this is a great website.“오피뷰”
  I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I bookmarked it. Money
  and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 • 22. ožujka 2023. at 6:38
  Permalink

  I’m not sure why but this website is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 • 22. ožujka 2023. at 13:54
  Permalink

  Why users still use to read news papers when in this technological world all is
  presented on net?

 • 22. ožujka 2023. at 18:38
  Permalink

  Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything totally, except this post offers nice understanding yet.

 • 23. ožujka 2023. at 2:24
  Permalink

  It’s the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn’t think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. casinocommunity

 • 23. ožujka 2023. at 8:33
  Permalink

  Excellent article. Keep writing such kind of information on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it
  and personally recommend to my friends. I am confident
  they will be benefited from this site.

 • 23. ožujka 2023. at 12:49
  Permalink

  I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and
  coverage! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 • 24. ožujka 2023. at 2:25
  Permalink

  We stumbled over here different web address and thought I
  should check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page repeatedly.

 • 24. ožujka 2023. at 6:28
  Permalink

  Greetings I am so thrilled I found your blog, I really
  found you by mistake, while I was browsing on Google for something else, Regardless I am
  here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal
  more, Please do keep up the fantastic job.

 • 24. ožujka 2023. at 6:38
  Permalink

  Thank you a lot for sharing this with all folks
  you really realize what you are talking approximately!
  Bookmarked. Please additionally visit my site =). We can have a hyperlink exchange contract
  among us

 • 24. ožujka 2023. at 10:00
  Permalink

  I all the time used to study post in news papers but now
  as I am a user of web so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 • 24. ožujka 2023. at 17:20
  Permalink

  I just like the valuable info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once
  more here regularly. I’m slightly certain I will learn many new stuff proper here!

  Good luck for the following!

 • 26. ožujka 2023. at 16:47
  Permalink

  You made some decent points there. I looked on the net for more information about the issue and found
  most people will go along with your views on this website.

 • 26. ožujka 2023. at 17:06
  Permalink

  I do not even understand how I ended up right here, however I assumed this
  publish was once great. I don’t realize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger when you
  aren’t already. Cheers!

 • 26. ožujka 2023. at 21:59
  Permalink

  Hello my family member! I want to say that this
  post is awesome, nice written and come with approximately all
  important infos. I would like to look extra posts like
  this .

 • 27. ožujka 2023. at 2:18
  Permalink

  Hello, I want to subscribe for this web site to
  take newest updates, so where can i do it please help.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)