Hoće li i Kraljeva Sutjeska dobiti novu, modernu rasvjetu?

U želji da unaprijedi kvalitetu života svojih građana, načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević, nedavno je pokrenuo inicijativu za stvaranje inovativne elektronske aplikacije za prijavu kvarova na javnoj rasvjeti. Ova inicijativa, koja predstavlja korak naprijed u usluzi građanima, ima za cilj ubrzati proces popravki na javnoj rasvjeti te omogućiti lakše praćenje dinamike radova.

Izgradnja i modernizacija javne rasvjete predstavljaju ključne korake u razvoju svake zajednice, omogućavajući veću sigurnost, udobnost, a LED rasvjeta smanjuje i potrošnju energije. U slučaju općine Kakanj, planira se zamjena postojećih svjetiljki LED rasvjetom, što će značajno unaprijediti kvalitetu osvjetljenja na području općine.

Načelnik Mirnes Bajtarević prepoznao je potrebu za modernizacijom javne rasvjete u Kakanju, kako bi se osigurala efikasnija i energetski učinkovitija rasvjeta. LED rasvjeta ima niz prednosti, uključujući duži vijek trajanja, manju potrošnju energije i bolju svjetlosnu učinkovitost. Osim toga, modernizacija rasvjete doprinosi smanjenju opterećenja na okoliš, jer smanjuje emisiju stakleničkih plinova.

Prijava kvarova putem aplikacije

Jednako važno kao i sama modernizacija jest brza i efikasna reakcija na kvarove na javnoj rasvjeti. U tu svrhu, inicirana je izrada aplikacije koja će građanima omogućiti jednostavno prijavljivanje kvarova putem mobilnih uređaja. Ovom aplikacijom, građani će moći brzo i jednostavno prijaviti kvarove kao što su pregorele žarulje ili oštećene svjetiljke.

Sustav će automatski evidentirati prijave te obavijestiti nadležne službe o potrebi popravaka. Ova inovativna tehnologija omogućit će efikasniju i bržu intervenciju, što će znatno skratiti vrijeme čekanja na rješavanje problema s javnom rasvjetom.

S obzirom na bogatu kulturnu i povijesnu baštinu općine Kakanj, posebno ističući i mjesto od iznimne kulturno-povijesne važnosti – Kraljevu Sutjesku, postavljanje nove LED rasvjete može dodatno istaknuti ljepotu ovih lokaliteta, omogućujući turistima da ih posjećuju i noću.

Ispravna javna rasvjeta se podrazumijeva za turistički biser

Pitanje o mogućoj instalaciji LED rasvjete u Kraljevoj Sutjesci, s obzirom na dotrajalost postojeće rasvjete i neispravne svjetiljke, svakako je važno. Modernizacija rasvjete na ovom povijesnom mjestu može dodatno osvježiti njegov izgled i pružiti posjetiteljima bolje iskustvo. Očekuje se da će općina Kakanj prepoznati potrebu za modernizacijom i u Kraljevoj Sutjesci te pridonijeti očuvanju kulturne i povijesne baštine.

U konačnici, inicijativa za stvaranje aplikacije za prijavu kvarova na javnoj rasvjeti i modernizacija LED rasvjete predstavljaju pozitivne korake prema unapređenju kvalitete života građana Kaknja, smanjenju troškova energije i očuvanju okoliša.

S nadom gledamo prema budućnosti, u kojoj će se ovi projekti ostvariti i donijeti brojne koristi zajednici.